ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ PIT ΣΤΑ ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ PIT ΣΤΑ ΠΑΤΡΑ

Την Παρασκευή 21/02/2020 το Επιμελητήριο Αχαΐας άνοιξε το PIT Stop LAB στην Πάτρα. Στα εγκαίνια συμμετείχε η κ. Μαρία Σπιράκη, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία υπενθύμισε τη σημασία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το Interreg, και πώς η ανάπτυξη κάθε χώρας...
Καλέστε τη διόρθωση GINN-mail PEC

Καλέστε τη διόρθωση GINN-mail PEC

Ενημερώνουμε ότι όλες οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά στη διεύθυνση PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it. Συγκεκριμένα, επισημαίνουμε ότι η διεύθυνση promotions@ba.legalmail.camcom.it αναφέρεται στην τέχνη. ν. 6 της ανακοίνωσης είναι λανθασμένη. Λάβετε...
Πρόσκληση GINN. Παράταση της προθεσμίας υποβολής μέχρι την 1η Μαρτίου 2020

Πρόσκληση GINN. Παράταση της προθεσμίας υποβολής μέχρι την 1η Μαρτίου 2020

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τους νεαρούς καινοτόμους, προκειμένου να επιλεχθούν 4 Καινοτόμες ιδέες στους τομείς των ΤΠΕ ή του Smart Citizen, πήρε παράταση μέχρι την 1η Μαρτίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο...
Διαγωνισμός καινοτόμων ιδεών για την υλοποίηση δράσεων για τη δημιουργία έξυπνης πόλης στη περιοχή της Πάτρας.

Διαγωνισμός καινοτόμων ιδεών για την υλοποίηση δράσεων για τη δημιουργία έξυπνης πόλης στη περιοχή της Πάτρας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας διοργανώνει μια παρουσίαση του Διαγωνισμού ιδεών που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου PIT STOP – Διαδρομές καινοτομίας για την αστική ανάπτυξη του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Greece – Italy Programme 2014-2020,...
Οι νέοι επιχειρηματίες καλούνται να επιλέξουν 4 καινοτόμες ιδέες σχετικές με τις ΤΠΕ και το Smart Citizen: προθεσμία υποβολής 16 Ιανουαρίου

Οι νέοι επιχειρηματίες καλούνται να επιλέξουν 4 καινοτόμες ιδέες σχετικές με τις ΤΠΕ και το Smart Citizen: προθεσμία υποβολής 16 Ιανουαρίου

Το Εμπορικό επιμελητήριο του Μπάρι, εταίρος του έργου Pit Stop, προκηρύσσει μια πρόσκληση για επιλογή 4 καινοτόμων ιδεών που αφορούν τις ΤΠΕ, ιδίως αναφορικά με τα λογισμικά και πληροφοριακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών συστημάτων και των συστημάτων...
Εργαστήριο για επιχειρηματίες «Μέθοδοι βελτίωσης της σχέσης μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών» στην Μπαρλέττα

Εργαστήριο για επιχειρηματίες «Μέθοδοι βελτίωσης της σχέσης μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών» στην Μπαρλέττα

Το δεύτερο θεματικό εργαστήριο «Μέθοδοι βελτίωσης της σχέσης μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών» διεξήχθη στη Μπαρλέττα στις 13 Δεκεμβρίου με έναν πολύ σημαντικό ομιλητή, τον MassimoMelpignano. Η κάθε ανάσα, στο πλαίσιο μιας νέας αγοράς, αποτελεί μια οικονομική...