Το δεύτερο θεματικό εργαστήριο «Μέθοδοι βελτίωσης της σχέσης μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών» διεξήχθη στη Μπαρλέττα στις 13 Δεκεμβρίου με έναν πολύ σημαντικό ομιλητή, τον Massimo
Melpignano. Η κάθε ανάσα, στο πλαίσιο μιας νέας αγοράς, αποτελεί μια οικονομική επιλογή, συχνά όμως ξεχνάμε να επιλέξουμε σωστά. Στο εργαστήριο, ο δικηγόρος Melpignano περιέγραψε τη σκοτεινή όψη της σχέσης μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών, η οποία οφείλεται στην αδυναμία εις βάθος κατανόησης του οικονομικού κόσμου από τους επιχειρηματίες. Επικεντρώθηκε στις βασικές πτυχές της καθημερινής οικονομίας, όπως π.χ. στους τρεχούμενους λογαριασμούς, τα πιστωτικά όρια, τις εγγυήσεις, τους βασικούς κινδύνους, την πίστωση και την αποταμίευση.